UTAMA | ALUAN PENGETUA | PROFIL | PENTADBIRAN | ORGANISASI | KURSUS | PENCAPAIAN | PRASARANA | PAUTAN | GALERI | PETA | JK.LAMAN WEB | BLOG

ALUAN PENGETUA KANAN

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
 
Terlebih dahulu di panjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan IzinNya , laman web rasmi Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar telah dapat disiapkan dengan jayanya.
        Dengan  ini , saya menggalungkan ucapan setinggi syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat khususnya kepada Jawatankuasa Laman Web Sekolah dan kepada semua yang terlibat merealisasikan laman web rasmi sekolah.
       Usaha murni ini harus kita teruskan dalam menyahut seruan kerajaan melahirkan masyarakat yang celik IT sebagai satu saluran utama komunikasi .Jesteru itu semestinya adalah wajar untuk mewujudkan laman web sekolah khususnya bagi membolehkan semua pihak sama ada badan - badan kerajaan mahupun orang perseorangan meneroka dan menjelajah dunia teknologi tanpa sempadan ini ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang , gemilang dan terbilang .
       Akhir kalam , sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kerana berjaya menbangunkan Laman Web Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar .Harapan saya agar laman web rasmi sekolah ini dimanfaatkan oleh semua pihak serta menjadi pemangkin ke arah merealisasikan visi dan misi sekolah .
Sekian , terima kasih .
 

img_2054.jpg

HJ.ABD.AZIZ BIN SAMSHUDDIN ppt
       Pengetua Kanan 
Sek.Men.Teknik Kuala Kangsar

Hak Cipta Terpelihara 2009
Sek Men Teknik Kuala Kangsar
33700 Padang Rengas , Perak
Tel: 05-7584424         Fax: 05-7583313
smtkkangsar@yahoo.com
AKA4001

SMTKK tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan  yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman  web ini.